Sus

Catalog Electronic pentru elevii și părinții de la Liceul Teoretic ,,General Dragalina”

La solicitarea conducerii liceului, am hotărât implementarea proiectului Catalog Electronic în procesul de învățământ, Liceul Teoretic ,,General Dragalina” din Oravița fiind singura școală din județ care oferă astfel de servicii gratuite elevilor și părinților.

Astfel, începând din anul 2017, primăria acoperă costurile aferente acestui proiect, respectiv accesul gratuit al tuturor dascălilor, elevilor și părinților la aplicația 24edu, recunoscută de Ministerul Educației, dar am asigurat și achiziționarea echipamentelor necesare derulării proiectelor.

Odată cu implementarea proiectului, au fost achiziționate 40 de laptopuri cu acces nelimitat la internet pentru toate cadrele didactice și 10 videoproiectoare. De asemenea, în martie 2017 cadrele didactice au participat la o sesiune de formare cu specialiști în tehnologie, pentru a putea face față noii provocări.

Nu numai că acest proiect este o măsură importantă în vederea reducerii absenteismului și a creșterii calității actului educațional, dar în perioada suspendării cursurilor din timpul pandemiei, platformele 24edu și Microsoft Teams au fost folosite de profesori și cei 600 de elevi pentru a continua procesul educativ chiar și de la distanță, chiar din prima zi a suspendării cursurilor.

Consider că în condițiile globalizării și tehnologizării tot mai accentuate a lumii, impuse de contexte economice, sociale și politice mai mult sau mai puțin favorabile, este necesar ca și școala să răspundă acestor necesități și să se adapteze noilor cerințe moderne.

Implementarea catalogului electronic la Liceul Teoretic ,,General Dragalina” a reprezentat un pas foarte important în realizarea acestui deziderat.